HUMÁNUM

 

a lélek egyensúlya

Dr. Prevics Erzsébet pszichológus - pszichoterapeuta Veszprém

 

Dr. Prevics Erzsébet
Klinikus pszichológus,
pszichoterapeuta

Online rendelésre is van lehetőség!

BEJELENTKEZÉS:
06 20 9 169 900

 

Magamról
Milyen problémákkal forduljanak hozzám
Módszerek
Tréningek
Akkreditált tréningek a szociális szférában dolgozóknak
Kapcsolat


Akkreditált tréningek a szociális szférában dolgozóknak:

Kommunikáció és konfliktuskezelő tréning

Engedélyszám: S-19-019/2007
Pontérték: 25  

A PROGRAM CÉLJA:

 • a saját konfliktus kezelési technikák alkalmazása tudatossá és adekvátabbá váljon
 • a legmegfelelőbb kommunikáció és konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása
 • olyan azonnal használható ismeretek, módszerek birtokába juttatni a résztvevőket, amelyek alkalmazásával hatékonyabban lesznek képesek a mindennapi munka során kezelni konfliktusaikat, kommunikációjukat
 • saját élmény alapján megtapasztalják a gondozottak, ellátottak /gyermek, idős, fogyatékos, pszichiátriai beteg/ viselkedésének hátterében álló lelki működésbeli sajátosságokat.

Megfelelő csoport létszám esetén, kihelyezett helyszínen, időpont egyeztetéssel.
Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

A szociális ágazatban dolgozók önismeretének, ezen belül önreflexiójának fejlesztése saját élményen keresztül

Engedélyszám: S-19-015/2007
Pontérték: 25

A PROGRAM CÉLJA:

Az önreflexió erősítése a tanulási folyamatban, mely segítségével tudnak bánni saját személyiségükkel, különös tekintettel a saját érzelmek felismerésére, hogy munkájuk konfliktus mentesebbé váljon.

Megfelelő csoport létszám esetén, kihelyezett helyszínen, időpont egyeztetéssel.
Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

Fotel vagy karfa

(gyakorlat-, és eszköz központú szervezetfejlesztés gyermek-, és lakásotthonok számára)

Engedélyszám: S-19-006/2005
Pontérték: 30
25 órás akkreditált tréning

A program célja:

Olyan azonnal használható ismeretek, módszerek birtokába juttatni a résztvevőket, melyek alkalmazásával hatékonyabban lesznek képesek stabil, elfogadó, támogató légkört biztosítani a gondozott gyermekek számára.

A program előnye, hogy a tartalmi vonatkozásokhoz (gondozott gyermekek személyiségének sajátosságai) szorosan kapcsolódó hatékonyság vizsgálattal egészíthető ki, így az eredményessége hosszú távon mérhető.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!

Mérni a mérhetetlent

(pedagógiai folyamatok hatékonysága fokozásának és dokumentálásának módszerei és lehetőségei gyermek- és lakásotthonokban)

Engedélyszám: S-19-016/2006
Pontérték: 30
25 órás akkreditált tréning

A program célja

Olyan szervezetfejlesztő, csapatmunkát támogató technikák átadása, melyek alkalmazásával a pedagógiai folyamatok utánkövetése objektívebbé tehető, és hatékonyságuk a mindenkori aktualitásokhoz illeszkedően fokozható.

ENNEK ÉRDEKÉBEN A program
A program előnye, hogy figyelemmel a program nyomán a résztvevők munkahelyén a bevezetendő fejlesztésekkel szemben valószínűsíthetően fellépő ellenállásra, külön kitér a változásokkal szembeni ellenállás leküzdése támogatásának kérdésére.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


Változtatni lehetetlen, változni lehetséges…
(változásmenedzsment a gyermekvédelemben)

Engedélyszám: S-19-012/200
Pontérték: 30
25 órás akkreditált tréning

A program célja:

A résztvevők szemléletének formálása a változásmenedzsment irányába, illetve a sikeres változásmenedzsmenthez szükséges egyéni- és csapatkészségeik fejlesztése a gyermekvédelmi specifikumokhoz illeszkedve.

A tréning kiemelt hangsúlyt fektet a gyermekvédelmi terület jellegzetességeinek (pl. a gondozott gyermekek viselkedésének háttere) beépítésére a fejlesztési folyamatba, valamint – többek között erre építve – az elsajátítottak tényleges alkalmazásának elősegítésére.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


Esélyegyenlőséget
(tréning az értelmileg sérült gyermeket nevelők számára

Engedélyszám: S-19-019/2008
Pontérték: 25

A program célja

Az állami gondoskodásban részesül gyermekek integrált nevelése lakásotthonokban, illetve nevelőszülői családban megvalósulhasson.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


Másság és én
(tréning speciális szükségletű gyermekeket nevelők részére)

Engedélyszám: S-19-018/2008
Pontérték: 25
25 órás akkreditált tréning

A program célja:

Olyan ismeretek adása, készségek és szemlélet fejlesztése, melyekkel hatékonyabban lesznek képesek stabil, elfogadó, támogató légkört biztosítani konfliktushelyzeteket kezelni. A speciális helyzeteket kreatív, konstruktív és asszertív módon legyenek képesek kezelni és ezzel segíteni a speciális gondozást igénylő gyermekeknek.
Így a program középpontjában a másság megértése és elfogadása áll.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


Nehezített terepen…
(Vezetői készségfejlesztő tréning speciálisan gyermekvédelemben dolgozók számára)

Engedélyszám: S-19-009/2007
Pontérték: 30
25 órás akkreditált tréning

A program célja:

A résztvevők felkészítése a sajátos környezetben végzendő vezetői munkára, illetve a gyermekvédelmi vezetők - speciálisan a gyermekvédelem területén a vezetéshez szükséges - készségeinek fejlesztése.

A program sajátossága és előnye, hogy maximálisan a gyermekvédelmi specialitásokból indul ki, azokra épít, valamint miután a gyermekvédelemben több éve, évtizede és jelenleg is aktívan tevékenykedő szakemberek tartják, a foglalkozások a lehető legteljesebb mértékben a résztvevők mindennapjaihoz kapcsolódnak.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


Burn-out

(munkahelyi kiégés megelőzése tréning)

Engedélyszám: S-06-020/2008
Pontérték: 25
25 órás akkreditált tréning

A program céljai:

 • a csoporttagokban tudatosuljon, hogy munkájuk során személyiségükkel dolgoznak, s emiatt veszélyeztetettebbek a kiégés kialakulásában
 • ismerjék fel a kiégés jeleit
 • tudjanak hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására
 • tudjanak segítséget kérni és elfogadni környezetükből, szükség esetén szakemberektől
 • fejlődjön önismeretük, kommunikációs készségük és konfliktuskezelési/megoldási mechanizmusuk.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


Szupervíziós tréning

Engedélyszám: S-06-021/2008
Pontérték: 30
25 órás akkreditált tréning

A szupervíziós csoport cÉlja:

 • a mindennapi tapasztalatokból való tanulás elősegítése,
 • a segítő szakembereknek lehetőségük nyílik a súlyos stresszt okozó, integritásukat veszélyeztető munkatapasztalatok feldolgozására és így képessé válnak napról napra fenntartani és újra teremteni emberi és szakmai integritásukat, és ezáltal
 • a szupervízió hozzájárul a kiégési szindróma kialakulásának megelőzéséhez.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!


TANFOLYAMOK

Örökbefogadó szülők 21 órás tanfolyama
A tanfolyamot hétvégeken indítjuk, havonta Budapesti helyszínnel.
Érdeklődni: 06 20/9169-900 telefonszámon.

Részletes információkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba!