HUMÁNUM

 

a lélek egyensúlya

Dr. Prevics Erzsébet pszichológus - pszichoterapeuta Veszprém

 

Dr. Prevics Erzsébet
Klinikus pszichológus,
pszichoterapeuta

Online rendelésre is van lehetőség!

BEJELENTKEZÉS:
06 20 9 169 900

 

Magamról
Milyen problémákkal forduljanak hozzám
Módszerek
Tréningek
Akkreditált tréningek a szociális szférában dolgozóknak
Kapcsolat

Tréningek:

Kommunikáció és konfliktuskeztelés

A PROGRAM CÉLJA:

 • a saját konfliktus kezelési technikák alkalmazása tudatossá és adekvátabbá váljon
 • a legmegfelelőbb kommunikáció és konfliktus megoldási stratégiák elsajátítása
 • olyan, azonnal használható ismeretek, módszerek birtokába juttatni a résztvevőket, amelyek alkalmazásával hatékonyabban lesznek képesek a mindennapi munka során kezelni konfliktusaikat, kommunikációjukat
 • saját élmény alapján megtapasztalják más emberek viselkedésének hátterében álló lelki működésbeli sajátosságokat.

LEHETŐSÉG NYÍLIK A RÉSZTVEVŐKNEK:

 • saját mentálhigiénés állapotuk, attitűdjük, készségeik megismerése
 • önérvényesítő technikák megismerése, önérvényesítő technikák tanulásának gyakorlása
 • a kommunikáció alapelemeinek megismerése, saját kommunikációs stílus felismerése
 • a hatékony kommunikáció kialakulásának elősegítése, meghallgatás-visszajelzés, befolyá-solás
 • a konfliktus természetének megértése
 • saját konfliktuskezelő stratégiák megismerése (teszt felvétele)
 • konfliktuskezelő készségek fejlesztése
 • a hatékonyabb konfliktuskezeléshez szükséges kommunikációs készségek kialakítása,
 • együttműködés a csoportban, saját szerep felismerése a team munkában,
 • hatékonyság a csoportban,
 • versengés és kooperáció, döntéshozatal, felelős-ségátadás, felelősség-megosztás.

Megfelelő csoport létszám esetén, kihelyezett helyszínen, időpont egyeztetéssel.

Önismereti tréning

Önismeret, ezen belül önreflexió fejlesztése saját élményen keresztül

A PROGRAM CÉLJA: 

 • Az önreflexió erősítése a tanulási folyamatban, mely segítségével tudnak bánni saját személyiségükkel, különös tekintettel a saját érzelmek felismerésére, hogy munkájuk konfliktus mentesebbé váljon.

A PROGRAM SORÁN: 

 • a résztvevők megszerezik azokat a készségeket, amelyek által a kommunikáció, konfliktus során az érzelmi reakciók felismerhetővé, kezelhetővé, megfogalmazhatóvá válnak
 • önmagunk elfogadtatása, másik megismerése
 • érzelmek megtapasztalása útján önreflexió, tuda-tosítás, verbalizálás előmozdítása
 • elutasítás - elfogadás megtapasztalása, ezzel kapcsolatos érzelmek megfogalmazása
 • feszültség, agresszió, indulatok megtapasztalása, megfogalmazása
 • szükségletek megfogalmazása, visszatükrözése
 • asszertiv (hatékony) kommunikáció jellegzetes-ségei, fontossága
 • asszertivitás, mint pozitív önérvényesítés a teammunkában, konfliktus megoldásban

Megfelelő csoport létszám esetén, kihelyezett helyszínen, időpont egyeztetéssel.

Nehezített terepen... - Vezetői készségfejlesztő tréning

A PROGRAM CÉLJA:

a résztvevők felkészítése a sajátos környezetben végzendő vezetői munkára, illetve a vezetéshez szükséges - készségeinek fejlesztése.

A PROGRAM SORÁN A RÉSZTVEVŐK:

megismerik a vezetői tevékenységek és vezetői készségek közötti összefüggéseket

saját élmény jelleggel megtapasztalják a következő, sikeres vezetői munkavégzéshez elengedhetetlen készségek - illetve azok fejlesztésének - működési mechanizmusait, sajá-tosságait (technikáit, módszereit), és gyakorolják azokat:

 • pozitív szemlélet
 • határozottság - mint a hitelesség alap-feltételei
 • hitelesség – az egyik legjelentősebb vezetői készség
 • kétszintű következetesség – hatékony kommunikáció
 • hatékony konfliktuskezelés – mint a leggyakrabban használt vezetői készségek delegálás & felhatalmazás – mint az egyik leghatékonyabb készség mind a vezetett csoport munka-szervezése hatékonyabbá tételéhez, mind a vezető saját mentálhigiénés védelméhez.
 • A program sajátossága és előnye, hogy maximálisan a cég/intézmény specialitásokból indul ki, azokra épít, valamint miután jelenleg is aktívan tevékenykedő szakemberek tartják, a foglalkozások a lehető legteljesebb mértékben a résztvevők mindennapjaihoz kapcsolódnak. 

  Szupervíziós tréning

  A szupervíziós csoport célja:

  a mindennapi tapasztalatokból való tanulás elősegítése

  célja, hogy a vezetőknek/beosztottaknak lehetőségük nyílik a súlyos stresszt okozó, integritásukat veszélyeztető munkatapasztalatok feldolgozására és így képessé váljanak napról napra fenntartani és újra teremteni emberi és szakmai integritásukat, és ez által a szupervízió hozzájárul a kiégési szindróma kialakulásának megelőzéséhez.

  A szupervíziós csoportban lehetŐsÉg nyÍlik:

  • a munkavállalóknak a személyes érintettségek kezelésére, a személyiség karbantartására
  • a stressz csökkentésére
  • a kompetencia-határok tisztázására és folyamatos újraértékelésére (meddig és milyen fokban kell felelősséget vállalni a kliensért, mikortól igényel az intervenció team-munkát, konzultációt.)
  • a kommunikáció hatékonyságának a javítására
  • konfliktuskezelési technikák elsajátítására

  A szupervízióban, ami egy speciális tanulási folyamat a szupervízor, mint külső szempont felerősíti a szervezet reflektív kapacitását, ami által energetikai és informatikai csatornák szabadulnak fel, másképpen a változás lehetősége jelenik meg.


  Burn-out (munkahelyi kiégés) tréning

  A PROGRAM CÉLJA:

  • a csoporttagokban tudatosuljon, hogy munkájuk során személyiségükkel dolgoznak, s emiatt veszélyeztetettebbek a kiégés kialakulásában
  • ismerjék fel a kiégés jeleit
  • tudjanak hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására
  • tudjanak segítséget kérni és elfogadni környezetükből, szükség esetén szakemberektől
  • fejlődjön önismeretük, kommunikációs készségük és konfliktuskezelési/megoldási mechanizmusuk.

  A program sorÁn

  Sorra vesszük a kiégés ellen ható tényezőket: tanulás, siker és teljesítmény, többoldalúság, flow élmények, önmegvalósítás.

  Továbbá a kiégés elleni stratégiákat: probléma felismerése, elhatározás a változásra. Mit tehetek, hogy környezetemet úgy változtassam, hogy az, kellemesebb legyen, és a szakmai céljaimat is megvalósíthassam?

  Aki felismeri, hogy képes a környezetét befolyásolni, nagyobb hatalomhoz jut, s jobban tudja az életet irányítani.

  Kapcsolatrendszerek kiépítése révén lehetőség nyílik a kölcsönös figyelmességre, megbecsülésre és elismerésre.

  A kommunikációs gyakorlatok során megtanuljuk kifejezésre juttatni a saját igényeinket, érzéseinket, illetve azt, hogy hogyan fogadjuk a kritikát.

  A foglalkozásokon relaxációs, lazító gyakorlatok elsajátítására is sor kerül, amely a mindennapi stressz leküzdésében egyfajta segítség lehet. Ha lazító gyakorlatokat végzünk, nyugodtabbak leszünk: a történéseket nem olyan fenyegetőnek látjuk, és cselekvőképesebbé válunk. Ha a fenyegető eseményekhez és magunkhoz pozitív a viszonyunk, akkor nyugodtabban és átgondoltabban tudunk cselekedni.